TRECs

13829

TRECs

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Blod

Rör el. motsv

EDTA rör

Provtagning

Endast blod från EDTA-rör kan användas.
3 – 5 mL blod i EDTA-rör.

Hantering

Förvaras i kyl innan transport.

Transport

Rumstemperatur. Laboratoriet tillhanda inom 48 timmar.

Remiss

Remissord

TRECs

Metod

Metodtyp

DNAextrahering och realtids-PCR

Storhet

Arbiträr koncentration

NPU-Kod

57680

Ackrediterad

Nej

Förväntad svarstid

Efter ankomst till laboratoriet är 1 månad

Bakgrund

Undersökning av TRECs nivåer i perifert blod används som ett mått på thymus funktion samt nyproduktion av T celler i en individ. Oftast utförs analysen i blod från patienter med misstänkt medfödd eller förvärvad immunbrist som påverkar T-cellerna eller från leukemi patienter efter myeloablativ terapi följd av benmärgstransplantation.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2021-10-04
För att prov skall ankomma rätt laboratorium var vänlig se remiss
(Det finns två postadresser/besöksadresser)

Immunologen

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Postadress:
Immunologiska laboratoriet
Box 7193
402 34 Göteborg,
Exp/provsvar: 031 - 342 49 17
Autoimmunitet: 031 - 342 47 08
Immunbrist/Transplantation: 031 - 342 47 03
Allergi och överkänslighet: 031 - 342 18 87
Fax: 031 - 82 67 91

Vävnadstypning

Postadress/Besöksadress:
Transfusionsmedicin/Vävnadstypningslab
Vita stråket 13 plan 1
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Tel. nr: 031 - 342 17 46