Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi är den disciplin som specifikt ansvarar för bestämningar av normala och sjukliga tillstånd som berör kroppens immunförsvar. Transfusionsmedicin har hand om sjukvårdens blodförsörjning genom blodgivarnas frivilliga insatser. Transfusionsmedicin utför blodgruppering, framställning och leverans av blodkomponenter samt bestämning av genetiska faktorer inför organ- eller cellulära transplantat.

Jan Holgersson

Verksamhetschef

Marie Agerberg

Verksamhetsassistent