Anvisningar Transfusionsmedicin

Anvisningar för Transfusionsmedicin

Anvisning för blodtransfusion
Blankett blodbeställning ASIH, hemsjukvård m.m.
Blankett vid namnändring
Information om OctaplasLG
Provtagninsanvisningar och information Transfusionsmedicin
Rapport transfusionskomplikation
Rutin vid hantering av akutblod