Anvisningar Transfusionsmedicin

Anvisningar för Transfusionsmedicin

Anvisning för blodtransfusion
Blankett blodbeställning ASIH, hemsjukvård m.m.
Blankett vid namnändring
Information om OctaplasLG
Provtagninsanvisningar och information Transfusionsmedicin
Rapport transfusionskomplikation
Rutin vid hantering av akutblod
Beställningssedel för HLA-matchade trombocyter


Senast uppdaterad: 2019-02-12 15:43