Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Komponentlaboratorium

Komponentlaboratoriet utgör en stor del i verksamheten, då blodkomponenter från cirka  blodtappningar framställs här. De blodkomponenter som framställs är erytrocyter (röda blodkroppar), plasma samt trombocyter (blodplättar). Här sker också frisläppning från karantänlager av alla blodkomponenter efter noggranna och kvalitetssäkrade kontroller. Alla blodkomponenter som skall ges till patient testas för HIV, hepatit B, hepatit C och syfilis.

Erytrocyter

Erytrocyter framställs genom att avskilja plasma och lättcellsskikt (leukocyter och trombocyter). Erytrocyterna filtreras sedan genom ett leukocytfilter varvid >99% av leukocyterna avlägsnas.  En blodpåse har en hållbarhet i 42 dygn i blodkyl.

Trombocyter

Trombocyter bereds oftast genom att fyra lättcellsskikt från fyra blodgivare poolas samman och blandas med trombocytförvaringslösning. Trombocyterna centrifugeras och överförs till en förvaringspåse. Trombocyter kan även framställas från en blodgivare med aferesteknik. Trombocyterna kan förvaras 5 dygn i trombocytinkubator under vaggning vid 22° till 24°. Trombocyterna är leukocytreducerade och bestrålade.

Plasma

Plasman innehåller bland annat koagulationsfaktorer och ges till exempel vid stora blödningar. Hållbarheten är 14 dagar. Plasman kan också frysas in och är då hållbar 1 år. Plasma är oftast leukocytreducerad och bereds då genom filtrering med ett leukocytfilter.

Bestrålning

Bestrålning av blodkomponenter medför att enheten blir utsatt för gammastrålning motsvarande 25 Gray. Detta innebär att kvarvarande leukocyter blir immunologiskt inaktiva. Bestrålning av enheter, såväl erytocyter, plasma som trombocyter, används främst till patienter som genomgått stamcellstransplantation för att undvika transfusionsassocierad Graft-Versus-Host-sjukdom.

 

Om du har frågor som rör blodkomponenter kontakta gärna Komponentlaboratoriet på telefon 031-342 36 54.


Senast uppdaterad: 2018-11-07 10:51