Remisser och anvisningar

Klinisk immunologi

Remiss Immunologi 1 Autoimmunitet 

Remiss Immunologi 2 Cellulär Immunitet

Remiss Biologiska läkemedel 

Remiss Allergi

Beställningsbara allergener som inte finns på Allergi-remissen

Remiss Miljöanalys

Remiss för Precipiterande Antikroppar

Remiss Sedimenteringsplattor

Vävnadstypningslaboratoriet

Remiss HLA-typning stamcellstransplantation och sjukdomsassociation

Remiss solida organ

Stamcellslaboratoriet

 Remiss ögondroppar

Transfusionsmedicin

Provtagningsanvisningar och information Transfusionsmedicin

Anvisning för blodtransfusion

Rapport transfusionskomplikation

Rutin vid hantering av akutblod

Blankett blodbeställning ASIH, hemsjukvård, m.m 

Information om OctaplasLG

Beställning av "Remiss Transfusionsmedicin" kan göras från: Marknadsplatsen (Västra Götalandsregionens beställningssystem). Beställningsnummer 102767761.


Senast uppdaterad: 2018-11-07 17:10