Aktuell virusstatistik

Under sommaren uppdateras inte statistiken.

Följ nedan länkar för att se tabeller över aktuell virusstatistik; 

Gastroenteritblock virus

Luftvägsblock virus

Siffrorna anger antal positiva fynd och längst ned i tabellen finns "totalt
antal prover" vilket avser inkomna prov under aktuell vecka.