Klinisk patologi och genetik

Klinisk genetik utför diagnostik och genetisk vägledning vid ärftliga sjukdomar och ger i första hand service till Västra Götalandsregionen.

Klinisk patologi och cytologi bedriver diagnostik av cancer och dess förstadier, inflammatoriska och infektiösa tillstånd, vävnadsnedbrytning och läkningsprocesser baserade på ljusmikroskopisk analys kompletterade med immunologisk, cytometrisk, cytogenetisk och molekylärbiologisk metodik. Klinisk patologi och cytologi ansvarar också för bårhusverksamheten vid SU.

Lars Palmqvist

Verksamhetschef

Therese Lorentzon Gräbel

Verksamhetsassistent