Profilområde Patologi och Cytologi

Cytologi

Överläkare Aziz Hussein

Dermatopatologi

Överläkare Sune Eriksson
Överläkare Lena Mölne
Specialistläkare Åse Silverdal
Specialistläkare Jan Siarov

Endokrin patologi

Överläkare, professor Ola Nilsson Wassén
Specialistläkare Anders Bergström

Gastroenterologisk patologi

Specialistläkare Liselotte Stén
Överläkare Mats Wolving

Gynekologisk patologi

Överläkare Claudia Mateoiu
Specialistläkare Oskar Tato

Hematopatologi

Specialistläkare Sandor Dosa
Överläkare Ulrika Hansson
Specialistläkare Susanne Bram Ednersson

Leverpatologi

Överläkare, professor Ola Nilsson Wassén
Specialistläkare Lise-Lotte Stén

Lungpatologi

Överläkare Aziz Hussein

Mammarpatologi

Överläkare Aniko Kovacs
Specialistläkare Elisabeth Werner Rönnerman

Muskelpatologi

Överläkare, professor Anders Oldfors

Neuropatologi

Överläkare, docent Claes Nordborg
Specialistläkare Sandor Dosa
Specialistläkare Thomas Olsson Bontell

Njurpatologi

Överläkare Johan Mölne

Oralpatologi

Tandläkare Jenny Öhman

Mjukdels- och bentumörer

Överläkare, docent Magnus Hansson

Barntumörer

Överläkare, docent Magnus Hansson

Obstetrik - pediatrisk patologi

 

Transplantation - njure, lever, tarm

Överläkare Johan Mölne 
Överläkare, professor Ola Nilsson Wassén 
Överläkare Mats Wolving

 

Transplantation - hjärta, lunga

Överläkare Aziz Hussein

Urologi

Överläkare Carl-Gustaf Pihl

ÖNH-patologi

Överläkare Aniko Kovacs

Överläkare Sandor Dosa

Senast uppdaterad: 2018-09-06 14:14