Verksamhet Klinisk patologi och genetik

Klinisk patologi och genetik är en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har både laboratoriemedicinsk verksamhet och patientmottagnings- och konsultverksamhet. Våra uppdragsgivare är kliniker och mottagningar från såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Verksamheten erbjuder inom specialistområdet Klinisk patologi bland annat diagnostisk service avseende histopatologiska och cytologiska undersökningar, punktionscytologisk provtagning, transplantationsberedskap dygnet runt, kliniska obduktioner och bårhusverksamhet. Inom klinisk genetisk laboratorieverksamhet erbjuds framför allt diagnostisk vid misstänkt genetisk/ärftlig sjukdom och fosterdiagnostik. Inom den klinisk genetiska mottagningsverksamheten träffar vi patienter för genetisk vägledning eller utredning på grund av känd eller misstänkt genetisk sjukdom hos dem själva eller i familjen. De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget men vi har också mottagning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och vid behov på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen. Bårhusverksamhet bedrivs både vid Sahlgrenska sjukhuset och Östra sjukhuset, men kliniska obduktioner utförs enbart vid Sahlgrenska sjukhuset.

Laboratorieverksamhet

Lovisa Lovmar

Tillförordnad verksamhetschef

Magnus Hansson

Tillförordnad verksamhetschef

Therese Lorentzon Gräbel

Verksamhetsassistent

Senast uppdaterad: 2018-11-27 09:49