57

Proteiner, fraktionerade (dygnsvolym)

Synonymer

Elfores proteiner \ Elektrofores proteiner urin \ Proteiner, fraktionerade

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Urin total

Rör el. motsv

7/6,5 mL rundbotten vakuumrör för urin

Provtagning

6 mL urin från dygnsmängd samlad i plastdunk utan tillsats. Urinmängden och insamlingstiden anges på remissen.
I gruppanalysen U-Proteiner fraktionerade, ingår immunfixation och kvantitering av Albumin, Kappakedjor, Lambdakedjor och Kreatinin i mg/L, mg/24h och g/mol kreatinin samt ett medicinskt utlåtande.

Hantering

Får ej frysas.

Remiss

Remissord

U-Proteiner frakt.

Metod

Metodtyp

Agarosgelelektrofores

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Ja

Referensvärden

Referensintervallsinformation
Se respektive analys. Medicinskt utlåtande.
 
tU-Kappa
tU-Lambda
tU-Albumin
U-Albumin
U-Kreatinin
U-Albumin/kreat
U-Kappa/kreat
U-Lambda/kreat
U-Kappa
U-Lambda
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2018-06-14
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:17