15338

SS18 (SYT) (18q11.2) FISH

Provtagningsanvisning

Provmaterial

Celler

Rör el. motsv

 

Provtagning

Snittpreparat från patologlaboratoriet Cytospinpreparat

Hantering

Förvaras i rumstemperatur.

Transport

I preparataskar i rumstemperatur

Remiss

Remissord

SS18 (SYT)(18q11.2)

Metod

Metodtyp

Fluorescense in situ Hybridisering

Storhet

Rearrangerat DNA

NPU-Kod

Saknas

Ackrediterad

Nej

Bakgrund

FISH analys som påvisar om en translokation involverande genen SS18 (18q11) föreligger. Indikation för analysen är utredning av misstänkt synovialt sarkom. Analysen utförs på celler/vävnad som prepareras på Klinisk molekylär patologi, Klinisk patologi och genetik (KPG). Resultatet ingår som del av patologibedömning på KPG.
  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, senast uppdaterad: 2015-06-02
Klinisk kemi
Postadress:
Klinisk kemi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

För frågor kring analyser eller provsvar, kontakta vår helpdesk, tel 031 – 342 13 25.

Fler olika kontaktuppgifter/leveransadresser finns, se respektive remiss.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 15:17