Östradiol, ultrakänslig

Komponent Östradiol
Remiss S-Östradiol, ultra-känslig
Provtagning och hantering

Kärl: Rör med gel (utan tillsats) eller rör utan tillsats.

Provtagning: Venöst. Vid utredning av pubertas praecox eller pubertas tarda tas proverna före klockan 12:00. Ange provtagningstid på remissen.

Volym: Minimum 1 mL serum.

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 minuter, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar.

Prov kan skickas ocentrifugerade eller centrifugerade, icke avhällda, om provet anländer till Tillväxtlab inom 24 timmar.

Transport: Prov som inte beräknas anlända till Tillväxtlab inom 24 timmar centrifugeras och serum hälls över i annat rör före transport. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8o C) och ett dygn i rumstemperatur. Om serum inte skickas inom 7 dygn måste provet frysas och transporteras fryst.

System Serum
Storhet, enhet Substanskoncentration, pmol/L
Metod Radioimmunokemisk (RIA) med förextraktion. Nedre detektionsgräns 4 pmoL/L.
Analysfrekvens Varje vecka
Referensintervall Varierar med kön, ålder, pubertetsutveckling och tid på dygnet. Svar lämnas grafiskt mot referensintervall.
   
Övrigt

Ultrakänslig metod, speciellt validerad för att mäta östradiol i det låga intervallet.

 

Metodansvarig

Monika Eriksson, leg. BMA
monika.eriksson@vgregion.se 
0703 259641


Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:29