Prediktion

Remiss

Prediktion av tillväxtsvar inför start av GH-behandling

Metod

Beräkning

Övrigt

För beräkningen behövs uppgifter om barnets längd och vikt vid olika tidpunkter, föräldrarnas längd samt att GH-profil har analyserats vid Tillväxtlaboratoriet eller på annat laboratorium med samma metod (IDS-iSYS GH). Se remiss ”Prediktion av tillväxtsvar….” Prediktion kan bara göras på prepubertala barn och barnet får inte ha något känt bakomliggande syndrom. Barnet måste vara minst 3 år vid datum för GH-profilen.


Senast uppdaterad: 2018-04-05 16:14