Priser

Prislista gällande fr o m 2017-05-01

Analys Pris kr/prov
GH (AITT) 400
GH (profil) 400
IGF-I 500
IGFBP-3 500
Testosteron, känslig 540
Testosteron inkl fritt testosteron och SHBG 840
Östradiol, ultra-känslig 700
Prediktion av tillväxtsvar inför start av GH-behandling 300

Senast uppdaterad: 2018-04-05 16:42