Verksamhet Klinisk genetik och genomik

Klinisk genetik och genomik är en verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har både laboratoriemedicinsk verksamhet och patientmottagnings- och konsultverksamhet. Våra uppdragsgivare är kliniker och mottagningar från såväl bassjukvård som högspecialiserad vård. Inom klinisk genetisk laboratorieverksamhet erbjuds framför allt diagnostisk vid misstänkt genetisk/ärftlig sjukdom och fosterdiagnostik. Inom den klinisk genetiska mottagningsverksamheten träffar vi patienter för genetisk vägledning eller utredning på grund av känd eller misstänkt genetisk sjukdom hos dem själva eller i familjen. De laborativa och diagnostiska verksamheterna finns på Sahlgrenska sjukhuset och Medicinareberget men vi har också mottagning på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och vid behov på andra sjukhus i Västra Götalandsregionen.

Kontaktuppgifter är ej tillgängliga

Lars Palmqvist

Verksamhetschef
Telefonnummer

Mattias Åbom

Verksamhetsassistent
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-05-15 14:49