Verksamhet Klinisk mikrobiologi

Bakteriologi arbetar med att på provmaterial från patienter isolera, identifiera och karakterisera bakterier, svampar och parasiter. Man analyserar också kroppens försvar mot olika smittämnen. Den infektions-/vårdhygienska verksamheten, organiserad inom Klinisk bakteriologi, syftar till att minska de vårdrelaterade infektionerna, bl.a. genom att korrekta hygienrutiner tillämpas och att personalens kunskap om mikroorganismer och infektionsproblem hålls på en hög nivå.Virologi bedriver diagnostik av virussjukdomar och undersöker immunitetsstatus. Vid serologiska analyser påvisas antikroppar som är specifika för olika virus för att påvisa immunitet eller aktuell infektion. Vid molekylärbiologisk diagnostik kan virus påvisas för att med med hög känslighet identifiera sjukdomsorsak. Genom mätning av koncentrationen av virusnukleinsyra kan smittrisker, virusinfektionens betydelse för patientens sjukdom och effekten av antiviral behandling bedömas. Med sekvensering av virusnukleinsyra kan subtyper av vissa virus bestämmas och mutationer som ger upphov till antiviral resistens påvisas.

Studiebesök
Våra informatörer svarar gärna på frågor, kommer på besök hos er eller tar hand om studiebesök på laboratoriet.
Kontakta:
Bakteriologiska laboratoriet: Åsa Strandberg eller Marie Lignell 
tel 031-342 47 65

Christina Welinder Olsson

Verksamhetschef

Frida Thornberg

Verksamhetsassistent

Senast uppdaterad: 2018-11-07 13:27