Aktuell virusstatistik

Följ nedan länkar för att se tabeller över aktuell virusstatistik; 

Gastroenteritblock virus

Luftvägsblock virus

Siffrorna anger antal positiva fynd och längst ned i tabellen finns "totalt 
antal prover" vilket avser inkomna prov under aktuell vecka.


Senast uppdaterad: 2018-11-07 13:35