Molekylär bakteriediagnostik

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefontider

måndag - fredag 8:00 - 18:00
lördag 8:00 - 15:00
Aftnar 08:00-14:00
söndag 9:00 - 14:00

Växeltelefon

Öppettider

måndag - fredag 8:00 - 18:00
lördag 8:00 - 15:00
Aftnar 08:00-14:00
söndag 8:00 - 14:00

Besöksadress

Guldhedsgatan 10 A, Plan 5
413 46 Göteborg
Sahlgrenska sjukhuset

Vägbeskrivning

Hållplats: Medicinaregatan. Spårvagn 6,7 och 8. Buss 16, 58 och 753. P-plats: Tvärs över gatan.

Postadress

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Klinisk mikrobiologi
Bakteriologi Box 7193
402 34 Göteborg

Vi utför

  • Molekylärbiologisk diagnostik, för påvisning av svårodlade bakterier.
  • Sekvensering av 16S rRNA genen för artbestämning.
  • Epidemiologisk kartläggning.
  • Artbestämning av bakterieisolat med biokemisk diagnostik & sekvensering.
  • Diagnostik av mykobakterier.


I enheten ingår stamsamlingen CCUG som samlar bakteriestammar med fokus på kliniskt ursprung.

Culture Collection University of Göteborg (CCUG) är en internationellt erkänd stamsamling och identifieringsresurs för bakterier och svampar. Huvuddelen av samlingen är mikrobiella isolat av humanmedicinskt ursprung.
Länk till CCUG

 

Liselott Svensson Stadler

Enhetschef

Senast uppdaterad: 2018-11-07 13:26