Allvarligt suicidförsök dagen efter utskrivning, SU 2016-04284

En patient med återkommande depressioner läggs in i psykiatrisk slutenvård. Patienten bedöms successivt förbättras. Specialist i psykiatri bedömer att patienten ska vårdplaneras och i samband med detta skrivas ut. Någon strukturerad suicidriskbedömning görs inte. Dagen efter utskrivningen intoxikerar sig patienten och hittas i rökgasfylld lägenhet; bådadera troligen gjort i suicidsyfte. Patienten överlever, såvitt man kan bedöma utan fysiska men.     

Diarienummer: SU 2016-04284

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-06-19

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:46