Avbrott i strömtillförsel på Sahlgrenska sjukhuset, SU 2017-02737

Ett avbrott i strömtillförseln från Göteborg energi till Sahlgrenska inträffade en tisdag kväll. Reservkraften startade omgående, men stannade igen efter fem minuter då en viss strömmatning kändes av. Manuell start krävdes, vilket åstadkoms efter trettio minuter. En kateterbehandling i hjärnans kärl, trombektomi, fick avbrytas i förtid, vilket innebar risk för patienten. I övrigt finns ingen känd allvarlig patientpåverkan.

Diarienr SU 2017-02737

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 10:31