Avskedsbrev talar för suicid, SU 2017-03816

En patient med bipolär sjukdom har sedan många år kontakt med specialistpsykiatrin. Två månader efter senaste besöket påträffas patienten död i sin bostad. Obduktion säger att döden kan vara följd av oavsiktlig överdosering av läkemedel och alkohol. Patienten har tidigare haft suicidala tankar och ett skrivet avskedsbrev talar för suicid.

Diarienummer: SU 2017-03816

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-12-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:21