Avvikelse med medicinteknisk produkt, SU 2017-02558

I samband med service av telemetrisystemet slutade alla telemetrier på medicinsk akutvårdsavdelning att fungera. Man agerade enligt rutiner och inga patienter kom till skada.

Diarienr SU 2017-02558

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-09-29

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:39