Blödning vid tappning av vätska i lungsäck, SU 2018-02009

Patient som tidigare genomgått acb-operation och hade i efterförloppet besvär av vätska i lungsäck. Återinlagd på hemortssjukhuset efter utskrivning åter på grund av vätska i lungsäcken och behandlades med vätskedrivande läkemedel. Någon dag efter utskrivningen försämrad vad gäller andningen och inkommer akut till Sahlgrenska sjukhuset och behöver då CPAP-behandling. Man finner stor samling vätska i lungsäcken och beslutar att tappa ut vätskan trots att patienten behandlas med tre olika blodförtunnande läkemedel. Vid ingreppet punkterar man ett blodkärl mellan revbenen varför ingreppet avslutas. Patienten blir snabbt försämrad och går in i blödningschock. Opereras akut under pågående hjärt-lungräddning och blodkärlet ligeras. Postoperativt långdraget förlopp med respiratorvård och lunginflammation.

Diarienr SU 2018-02009

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-06-29

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-26 14:16