Brister i kommunikation gav brister i läkemedelstillförsel, SU 2017-04834

En patient vårdas på grund av bakteriell hjärnhinneinflammation inneliggande vid totalt sex olika avdelningar. Sjukdomsförloppet kompliceras av infektion i hjärtat och embolisering ("små blodproppar") till hjärna och ben; de senare behandlas kirurgiskt med avlägsnande av embolierna. Information och kommunikation avseende läkemedelsbehandlingen har vid flera tillfällen, både inom vårdavdelningar och vid förflyttningar, brustit och den farmakologiska behandlingen blivit suboptimal. Vissa doser av läkemedel har helt uteblivit, andra har fördröjts i flera timmar. 

Diarienr SU 2017-04834

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-25 12:39