Cellgiftsbehandling sker med tre gånger för hög hastighet, SU 2017-04853

En patient var ordinerad cellgiftsbehandling via infusionspump under 24 timmar. Av oklara orsaker gick hela behandlingen istället in på 9 timmar. Patienten uppvisade inga kliniska symtom under eller efter den för snabba infusionen.

Diarienr SU 2017-04853

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2018-02-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:58