Diagnos fördröjdes med nästan två år, SU 2017-02436

På enheten för diagnostik och patologi och cytologi visade ett prov på en låggradig endokrin tumör. Man gjorde då eftergranskning av ett äldre prov som inkommit nästan två år tidigare, och man kunde då finna samma fynd i detta prov, vilket inte beaktats vid ställningstagande av svaret då. Detta innebar att diagnosen fördröjdes med nästan två år.

Diarienummer: SU 2017-02436

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-30

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 10:10