Efter deltransplantation av luftstrupe tillfördes tillväxtfaktorer vilket inte var skriftligt godkänt av Läkemedelsverket, SU 2017-01052

Patient som hade en tilltagande förträngning av luftstrupen sedan flera år tillbaka. Patienten opererades med en deltransplantation av luftstrupen. I efterförloppet tillförde man tillväxtfaktorer i den nya delen av luftstrupen vilket skedde utan skriftligt godkännande av Läkemedelsverket. 23 dagar efter operationen avled patienten plötsligt utan säker dödsorsak.

SU 2017-01052

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:24