Ej tvättat blod utlämnades felaktigt, SU 2017-05077

Patient med IgA brist och antikroppar mot IgA och ska därför erhålla tvättade erytrocyter vid behov av blodtransfusion. 

Vid aktuella tillfället beställdes erytrocyter men trots skärmtext på dator som informerar om att patienten skall ha tvättade erytrocyter lämnades blodkomponent som inte var tvättade ut från transfusionsmedicin. Det hela upptäcktes på vårdavdelningen före transfusionen gavs och enheten återlämnades.

Diarienummer: SU 2017-05077

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 12:35