Fall medförde höftfraktur, SU 2017-03205

Patient med ett flertal olika sjukdomar och som blev inlagd på grund av svåra ryggsmärtor. Fallriskbedömning initialt visade ökad risk för fall men trots detta gjordes ingen vårdplan för fallrisk. Patienten föll på på väg till toaletten och ådrog sig en vänstersidig höftfraktur som opererades. Patienten fick en försämrad rörelseförmåga efter detta och en förlängd vårdtid.

Diarienr SU 2017-03205

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-16

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-12-05 15:05