Fallriskbedömning saknas, patient ådrar sig höftfraktur, SU 2016-04702

En förvirrad patient inkommer akut på grund av ihållande bröstsmärtor och läggs in för observation. Dokumentationen i samband med inskrivningen är mycket sparsam, bland annat görs ingen fallriskbedömning. Under vårdtiden faller patienten på golvet, ingen personal bevittnar fallet och det oklart hur det gått till. Röntgen visar att patienten fått en höftfraktur som kräver operation.

Diarienr SU 2016-04702

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:01