Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Farligt höga bilirubinnivåer hos nyfödd på grund av missad kontroll, SU 2019-01643

Ett barn föddes prematurt i graviditetsvecka 33+1 med sugklocka på grund av hotande fosterasfyxi. Barnet hade Apgar 3-3-4 och ett subgalealt hematom. På grund av påverkad andning krävdes intubation och vård på neonatal intensivvårdsavdelning, varför barnet flyttades från hemorten till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Barnet förbättrades snabbt och man planerade för överflyttning till hemorten efter fyra dagar. Två dagar före transporten konstaterade man ett bilirubinvärde på 170 µmol/l. Omkontroll gjordes inte när man inför transporten noterade att barnet var gult, trots att prematuritet, asfyxi och hematom utgör riskfaktorer för höga bilirubinvärden. Nytt prov vid ankomsten till hemorten visade bilirubin 483 µmol/l vilket är över gränsen för behandling med blodbyte. Då blodbyte inte kunde genomföras på hemorten startade man omedelbart ljusbehandling. Den hade bra effekt och bilirubinvärdena förbättrades succesivt.

Diarienummer SU 2019-01643

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2019-09-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-03-19 13:43