Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Felaktig dos av blodförtunnande läkemedel gavs, SU 2018-02212

Patient som inkommer till akutmottagningen på grund av andnöd. Utredning bekräftar diagnosen lungemboli och patienten inlägges på vårdavdelning för behandling. Behandlingen startas en timme efter att patienten anlänt till vårdavdelningen. Ordinerad dos av blodförtunnande läkemedel Fragmin är 7500 IE subkutant med istället erhåller patienten 75000 IE subkutant.

Felet upptäcks efter cirka tre timmar och jourhavande läkare meddelas. Patienten övervakas noggrant men behandlingen behöver inte reverseras och behandling med ordinerad dos Fragmin kan återupptas efter två dygn. Patienten uppvisar melena och tillfälligt sjunkande blodvärde men behöver inte transfunderas. Gastroskopi och koloskopi genomförs med normalfynd förutom en viss misstanke om inflammation i ileum där en uppföljande koloskopi planeras.

Diarienummer: SU 2018-02212

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-09-07

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:42