Felaktig ordination ger överdosering av vätskedrivande läkemedel, SU 2017-04892

En patient är ordinerad vätskedrivande läkemedel vid behov. Rekommenderad dos av det aktuella läkemedlet är 0,5 – 1,0 mg/kg medan den dos som står ordinerad i Meliors läkemedelsmodul motsvarar 4,7 mg/kg.
Patienten uppvisar behov av vätskedrivande terapi och får, vid ett tillfälle, den i Melior ordinerade dosen. Först nästa dag upptäcks misstaget. Patienten kissar mycket och får övergående sänkning av kaliumnivån i blodet men inga bestående men.

Diarienr SU 2017-04892

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-09

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-10-25 13:00