Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Felaktig remisshantering medförde försening av cancerdiagnos, SU 2021-04178

En patient utreds på vårdcentral för förstoppning, gasbildningar och knipsmärtor från magen. Datortomografi av tarmen
visar förändring av oklar natur i tarmen.

Remiss skrivs till sjukhus, verksamhet 1 för koloskopi. Remissen vidarebefordras till verksamhet 2 som normalt handlägger denna typ av remisser i öppenvård. Då man bedömer att undersökningen behöver göras inneliggande, och detta enligt rutin skall göras på verksamhet 1, återsändes remissen till inremitterande vårdcentral och man ber dem skriva en ny remiss för inneliggande koloskopi.

Vårdcentralen skriver då en ny remiss där väsentlig information saknas. Utifrån den information som framgår av remiss 2 avslås remissen och inremitterande ombeds höra av sig på nytt ifall man inte är nöjd med remissvaret.

Någon tredje remiss skrivs sedan aldrig. Närmare fem månader senare inkommer patienten akut med intervallsmärtor i buken. Datortomografi visar en tumör i tjocktarmen och patienten opereras för avancerad tumör i buken med spridning.

Den första remissen borde inte ha sänts åter till vårdcentralen utan i stället kommit överens mellan verksamhet 1 och verksamhet 2 på sjukhuset om vem som skulle göra undersökningen.

Konsekvensen för patienten blev en avsevärd fördröjning av diagnosen. När den upptäcktes fanns inte möjlighet att ge botande behandling. Det dock är oklart om en tidigare diagnos hade kunnat påverka prognosen.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2021-11-15

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2021-11-18 12:29