Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksförbud på samtliga mottagningar och vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Läs mer här

Felaktig spädning av opioid gav andningsdepression, SU 2018-01425

Patienten vårdades på vanlig vårdavdelning för en akut sjukdom som krävde medicinering med smärtstillande läkemedel (Ketogan) i intravenöst dropp. I samband med att en ny infusionspåse med läkemedel gjordes i ordning råkar medarbetaren blanda en lösning som hade en styrka som var tio gånger för hög; 1 mg/ml istället för 0,1 mg/ml. När man behövde spola igenom slangen med läkemedlet fick patienten en bolusdos som gjorde patienten dåsig och syremättnaden i blodet gick ned på grund av ytligare andning. Åtgärder vidtogs för att motverka symtomen och hjälp tillkallades. Man bedömde att en överdosering av Ketogan var orsaken till besvären och en antidot gavs upprepade gånger. Patienten övervakades därefter på intensivvårdsavdelning och återhämtade sig helt efter ett par timmar.

Diarienr SU 2018-01425

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-07-10

Ärendet avslutas.

Länk till beslut

 


Senast uppdaterad: 2020-01-07 11:03