Felaktiga katetrar orsakar patientsäkerhetsrisker och extra kirurgiska ingrepp, SU 2017-0194

Vid upprepade tillfällen har centrala venkatetrar (CVK) av samma märke på grund av tekniska problem förorsakat patientsäkerhetsrisker. Dessa risker har dels varit direkt kateter-relaterade såsom ökad risk för infektion, blödning, extravasal injektion och störd läkemedelstillförsel; dels har de varit relaterade till att patienterna fått genomgå förnyade operationsíngrepp inklusive anestesi. Det senare innebär också indirekt en risk för att andra patienter får stå tillbaka i väntan på operation.

Diarienr SU 2017-01945

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-07-13

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:09