För lång väntetid på ögonbehandling, SU 2017-02415

Patient med sjukdom i gula fläcken och som fått injektioner i ögat. Dock har väntan på behandling överskridit medicinskt måldatum ett flertal gånger. Det kan således inte uteslutas att den fördröjda väntetiden påverkat behandlingsresultatet.

Diarienummer: SU 2017-02415

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 10:21