Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördröjd behandling gav synnedsättning, SU 2018-04143

Patient som kontrollerats vid ögonklinik på annat specialistsjukhus på grund av högt ögontryck höger öga, remitteras till ögonsjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av förändringar i gula fläcken vänster öga. Patienten erbjuds injektionsbehandlingar i vänster öga. Dessvärre drabbas även andra ögat och patienten erbjuds behandling även i höger öga.

Injektionerna avslutas i vänster öga då det inte bedöms kunna förbättras med ytterligare behandling. Injektionsbehandlingar och kontroller fortsätter avseende höger öga, men glesas ut. Efter sjunde injektionen våren 2017 planeras kontroll efter tolv veckor. Patienten hör efter sju månader av sig själv då kallelse uteblivit. Får träffa läkare och får ny injektion samma dag. Ytterligare injektion planeras och ges, men vid efterföljande kontroll beslutas att injektionsbehandlingar avslutas på grund av synförsämring. Sannolikt hade försämringen kunnat motverkas vid tidigare behandling.

Diarienummer SU 2018-04143

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-06-28

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2019-07-26 13:11