Fördröjd ögonbehandling gav svår synnedsättning, SU 2017-01356

Patient som förlorat synen på vänster öga för cirka 12 år sedan på grund av åldersförändringar i gula fläcken. Sedan några år även förändringar på höger öga och uppsatttes då för regelbundna injektionsbehandlingar på ögonmottagningen.

Av oklar anledning försenades dock behandlingen avsevärt varpå patienten vid besök uppvisade kraftig försämring och en obehandlingsbar synskada.

Diarienummer: SU 2017-01356

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-11-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:45