Fördröjd operation medför tarmnekros, SU 2016-01786

En patient söker akut på grund av svåra buksmärtor. Utredning visar en ileusbild och akut operation planeras.
På grund av annan akut verksamhet nedprioriteras patienten vid upprepade tillfällen och operationen genomförs först efter tre dygn. Vid operationen finner man ett nekrotiskt ("dött") tarmparti som måste avlägsnas.

Diarienummer: SU 2016-01786

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-10-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 13:34