Fördröjd tid till operation medförde subachronoidal blödning, SU 2017-05197

Patient var uppsatt på väntelista för operation av ett främre kommunikant-aneurysm med prio III d v s, 
med åtgärd inom tre månader. På grund av resursbrist har man varit tvungen att prioritera andra patienters/operationer och patienten fick vänta i mer än sju månader på åtgärd. Risken för blödning ökar 
över tid och denna långa väntetid gjorde att patienten fick en blödning innan man hann åtgärda aneurysmet.

Diarienr SU 2017-05197

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-05

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-07 09:54