Fördröjd utredning av njurförändring, SU 2016-03235

Patient som utreds för förändring på ena njuren där man behöver göra kompletterande undersökningar eftersom det finns en tumörmisstanke. Utredningen fördröjs i flera steg, bland annat när remissen måste skickas vidare till extern utförare av magnetkameraundersökning på grund av bristande kapacitet. Förutom kapacitetsbrist i förhållande till efterfrågan konstateras bristande kontroll av remisshanteringen både hos verksamhet och underleverantör, vilket gör att patientens slutliga diagnos och behandling fördröjts.

Diarienummer: SU 2016-03235

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-09-01

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 14:29