Fördröjd utredning efter falltrauma, SU 2018-00383

Patient som tidigare behandlats för bland annat spottkörtelcancer samt Alzheimerdiagnos inkommer efter att ha fallit till följd av frånvaroattacker. Patienten har då ådragit sig sårskada som sutureras och patienten inlägges för observation. Initialt planerades datortomografi av hjärnan men då patienten återhämtar sig och visar en tydlig bild av ortostatism avstår man från denna och patienten utskrives till hemmet. Patienten återkommer nästa dag efter att ha hittats medvetslös med kramper och datortomografi hjärna visar ett stort vänstersidigt kroniskt subduralhematom med inslag av akut blödning. Opereras med utrymning av hematomet men patienten återhämtar sig inte, utan avlider efter en dryg veckas vårdtid.

Diarienr SU 2018-00383

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2018-07-02

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-11-09 12:49