Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördröjd vätskedrivande behandling, SU 2017-01926

Patient med bland annat hjärt- och njursvikt med pågående vätskedrivande behandling söker akutmottagningen på grund av andningssvårigheter och svullna underben. Vid ankomst till akutmottagningen prioriteras patienten som GUL, men efter två timmar prioriteras patienten upp till ORANGE av oklar anledning. Läkarundersökning görs efter ytterligare sex timmar och bedömningen är att patienten är i behov av inläggning på vårdavdelning på grund av försämrad hjärtsvikt. Patienten får vänta i ytterligare 24 timmar på vårdplats och under denna tid görs ingen rond och patienten får otillräcklig vätskedrivande behandling. Även efter överföring till vårdavdelning fördröjs den vätskedrivande behandlingen. Efter tre timmar på vårdavdelning försämras patienten och får då vätskedrivande medicin intravenöst men efter ytterligare tre timmar finner man patienten okontaktbar och utan puls med skum runt munnen. Patienten överförs till IVA med avlider efter tre dagar. Dödsorsak är hjärt- och njursvikt samt lungödem.

Diarienr SU 2017-01926

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg, 2017-11-22

Ärendet avslutas

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 16:54