Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Försenad diagnostik av bröstcancerförändringar, SU 2019-00806

Patient som ingått i ordinarie mammografiscreening program som bedöms som normala fynd. Söker ett år efter senaste screening med symptom på indragen bröstvårta och remitteras till klinisk mammografi. Mammografiundersökning genomförs men någon kompletterande undersökning med ultraljud görs inte, och de nytillkomna symptomen noteras inte. Radiologen beskriver oförändrad bild jämfört med föregående års screening.

Året därpå tillkommer ytterligare symptom så som hudförändring och smärta. Remiss skickas för utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid bröstcancermisstanke. En fullständig utredning med mammografi, ultraljud och biopsi visar bröstcancerförändringar och patienten opereras.  Eftergranskning av föregående års underökning visar förändring i bröststrukturen, som borde ha noterats och föranlett utvidgad diagnostik redan vid det tillfället.

Diarienummer SU 2019-00806

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2019-06-25

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2019-07-26 13:23