Försenad diagnostik på grund av planerat strömavbrott på radiologin, SU 2016-04777

Patient som inkommer efter strokelarm och kommer direkt till röntgen- avdelningen för datortomografiundersökning av hjärna. Dock kan inte undersökningen genomföras direkt, enligt gällande strokerutin, då samtliga datortomografimaskiner var avstängda på grund av planerat strömavbrott. Avstängningen medförde en försenad diagnostik på cirka 30 minuter.

Undersökningen påvisade stroke och trombektomi genomfördes där trombmassa kunde avlägnas till viss del. Patienten eftervårdades på strokeavdelning men senare tillstötte bland annat hjärtbesvär vilket ledde till att patienten avled.

Diarienummer: SU 2016-04777

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-01-08

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:29