Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Planerar du att besöka Sahlgrenska Universitetssjukhuset?

Om du har en avtalad tid och har symtom på luftvägsinfektion eller feber kontakta snarast avdelningen/mottagningen direkt eller via växel på 031-342 10 00. 

För närstående råder besöksrestriktioner på hela sjukhuset samt vårdavdelningar endast med undantag för vårdnadshavare och ledsagare. Detta förutsatt att medföljaren inte har luftvägssymtom eller feber.

Information till dig som ska besöka sjukhuset eller någon av sjukhusets lokaler

 

Försenad handläggning av svårt sjuk akutpatient på grund av brister i kommunikation och otydlig ansvarsfördelning, SU 2020-05075

En tidigare väsentligen frisk person söker på akutmottagningen på grund av buksmärtor och träffar där relativt omgående kirurgläkare. Denna läkare uppfattade att patientens besvär snarare var relaterat till bröstsmärta och andningsbesvär och bad om bedömning av medicinläkare. Medicinläkaren uppfattade besvären framför allt kirurgiska men konsulterade en mer erfaren kollega som även bedömde patienten med ultraljud av buken. 

Alla inblandade uppfattade att patienten var allmänpåverkad och i behov av att utredas vidare akut och läggas in på vårdavdelning. Det var dock olika uppfattning om vilken avdelning som bäst skulle vårda patienten och vem av läkarna som var primärt ansvarig vilket medförde en fördröjning av handläggningen.

Patienten försämrades successivt. Efter cirka tre timmar får patienten dropp och antibiotika samt besluta om datortomografiundersökning av buk och bröstkorg. Denna röntgen visar tecken på infektion i gallvägar, en abscess (varhärd) i lever samt vätska i lungan. Ytterligare en och en halv timme senare försämras patienten ytterligare, anestesiläkare kontaktas och patienten transporteras till intensivvårdsavdelning. Strax efter ankomst till intensivvårdsavdelning fick patienten hjärtstillestånd och avled.

Efter att patienten avlidit inkom svar från bakterieodling påvisade växt av bakterier i blodet. Dödsorsak har inte säkert kunnat fastställas men trolig dödsorsak var blodförgiftning till följd av infektion i gallvägar och hjärtpåverkan. Obduktion utfördes och kunde inte ytterligare säkerställa dödsorsaken men påvisade tecken på uttalad kranskärlssjukdom vilket eventuellt har bidragit till dödsfallet.

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2020-11-26

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2020-10-09 13:36