Försenade återbesök ledde till nedsatt syn, SU 2017-03920

Patient med skador på gula fläcken och där regelbunden injektionsbehandling var ordinerad. Vid flertal tillfällen blev dock återbesöken försenade och patienten fick därför en synnedsättning på båda ögonen.


Diarienummer: SU 2017-03920

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2018-02-12

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-29 11:32