Försening av kontrollbesök och därefter försenad injektionsbehandling för ögonpatient, SU 2016-04823

Patient med åldersförändring i gula fläcken, så kallad våt AMD. Blev kallad med en dryg månads försening till kontroll och därefter med fem månaders fördröjning till nödvändig injektionsbehandling. Synskärpan på detta öga är nu förlorad.

Diarienummer: SU 2016-04823

 

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg
2017-07-04

Ärendet avslutas.

Länk till beslut


Senast uppdaterad: 2018-05-28 15:17